Αρχή Θέσεις Θέσεις Μονίμων Επιτροπών Επιχειρηματικότητας & Διεθνών Προγραμμάτων

Επιχειρηματικότητας & Διεθνών Προγραμμάτων

Για την σύσταση της επιτροπής δείτε εδώ.