Αρχή Θέσεις Θέσεις Μονίμων Επιτροπών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Για την σύσταση της επιτροπής δείτε εδώ.