Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Προκήρυξη Εξετάσεων για την χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχων Μηχανικών, 09-08-2019

Ανακοίνωση: Προκήρυξη Εξετάσεων για την χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχων Μηχανικών, 09-08-2019

 

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη του ΤΕΕ για τη διενέργεια εξετάσεων χορήγησης  Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχων Μηχανικών.

Οι εξετάσεις είναι προφορικές και θα διεξαχθούν στα Εξεταστικά Κέντρα του ΤΕΕ σύμφωνα με το Πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί εντός είκοσι (20) ημερών, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (18 Σεπτεμβρίου 2019).

Ο ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στα Γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα καθώς και στα γραφεία των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ που διαθέτουν Εξεταστικό Κέντρο (Θεσσαλονίκη – Κομοτηνή – Καβάλα – Βόλο – Πάτρα και Χανιά).

Λήψη προκήρυξης