Αρχή Ενημέρωση Αγγελίες Προσφορά εργασίας Αγγελία: Πρόσληψη Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού από την ΔΕΥΑ Κομοτηνής, 03-06-2013

Αγγελία: Πρόσληψη Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού από την ΔΕΥΑ Κομοτηνής, 03-06-2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

‘Έχοντας υπόψη την υπ΄αριθ. 63/2013 αποφάσεως  του Δ.Σ.  της ΔΕΥΑ Κομοτηνής η επιχείρηση πρόκειται αν προβεί στην ανάθεση εργασιών για την :

  • Υποστήριξη διαδικασιών ωρίμανσης και παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

Η ανάθεση αφορά  σ΄ έναν εξειδικευμένο  Διπλωματούχο Μηχανικό ειδικότητας:

  1. ΠΕ  Πολιτικών Μηχανικών
  2. ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών

Η παρούσα έχει  δωδεκάμηνη διάρκεια και απαιτεί φυσική παρουσία στην επιχείρηση  κατά τις  ώρες λειτουργίας της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν βιογραφικά στοιχεία έως τις 10-06-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ και στα τηλ.2531025555,  & 2531032981 υπεύθυνος κ. Πελτέκης Κων/νος.