Αρχή Ενημέρωση Αγγελίες Προσφορά εργασίας Αγγελία: Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ζητά Μηχανικούς για συνεργασία ως Τεχνικός Ασφάλειας στο νομό Ροδόπης

Αγγελία: Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ζητά Μηχανικούς για συνεργασία ως Τεχνικός Ασφάλειας στο νομό Ροδόπης

 

Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ζητά Μηχανικούς ΑΕΙ – ΤΕΙ, για συνεργασία ως Τεχνικός Ασφάλειας στο νομό Ροδόπης. Βιογραφικά στο  email: info@safemed.gr , τηλ. 2107487051.