Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Αρχή Ενημέρωση Αγγελίες Προσφορά εργασίας Αγγελία: Η Dqs Hellas ζητά συνεργασία με Μηχανικούς για διενέργεια ελέγχων προς έκδοση πιστοποιητικών κατάταξης Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων –Διαμερισμάτων(ΕΕΔΔ), 28-07-2015

Αγγελία: Η Dqs Hellas ζητά συνεργασία με Μηχανικούς για διενέργεια ελέγχων προς έκδοση πιστοποιητικών κατάταξης Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων –Διαμερισμάτων(ΕΕΔΔ), 28-07-2015

 

Θα Θέλαμε να σας ενημερώσουμε  για μία νέα αγορά που αφορά στους μηχανικούς, ώστε να δοθεί η δυνατότητα για ένα μικρό συμπληρωματικό εισόδημα.

Ποιο αναλυτικά για την έκδοση των Πιστοποιητικών Κατάταξης των Ξενοδοχείων και των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), αρμόδιος φορέας είναι το  Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ). Τα Πιστοποιητικά Κατάταξης εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει Τεχνικής Έκθεσης και Βεβαίωσης Συνδρομής  Προϋποθέσεων που συντάσσεται από Φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) όπως είναι η DQS Hellas.

Η DQS Hellas είναι από τους πρώτους Φορείς που διαπιστεύτηκαν από το ΕΣΥΔ για την αξιολόγηση των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορία αστέρων και κλειδιών.

 

Με το νέο σύστημα κατάταξης καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται από τις επιχειρήσεις ξενοδοχείων ή ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων − διαμερισμάτων και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνουν από την εφαρμογή τους και βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων με σκοπό την κατάταξη τους σε συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Ποιούς  αφορά – σε ποιούς απευθύνεται το νέο σύστημα κατάταξης:

 

  • Σε ΝΕΕΣ Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)
  • Σε ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) που θέλουν να   αναβαθμίσουν την κατηγορία αστέρων ή κλειδιών στην οποία ανήκουν αντίστοιχα
  • Σε ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) που επιθυμούν να καταταγούν με το νέο σύστημα                                                         -

Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν σύστημα κατάταξης παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την 31/12/2017 σύμφωνα με τις  Υ.Α. 216 (ΦΕΚ 10-09.01.15) Υ.Α.21185 (ΦΕΚ 2840-22.10.14), ΥΑ 91 (ΦΕΚ 69-16.1.2015) .

 

H DQS Hellas με την οποία συνεργάζομαι, ως επικεφαλής επιθεωρητής τουριστικών καταλυμάτων, αναζητά συνεργάτες μηχανικούς τους οποίους αφού εκπαιδεύσει ως επιθεωρητές της θα στελεχώσει μητρώο επιθεωρητών, με τους οποίους και θα συνεργάζεται για τον έλεγχο των καταλυμάτων σε όλη την Ελλάδα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με :

Παντελαίος Παναγιώτης

Κιν. 6976837114 email:cecenter@dqshellas.gr

 

Παρακαλούμε να προωθηθεί στα μέλη σας, και όσοι επιθυμούν συνεργασία να επικοινωνήσουν μας ή να αποστείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο παραπάνω e-mail, υπόψην μου

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Παντελαίος Παναγιώτης

Επικεφαλής Επιθεωρητής Τουριστικών Καταλυμάτων

Διπλ. Ηλ/γος μηχανικός

BENG MSc Elect. Electr. Engineering

 

DQS Hellas ΕΠΕ

Φορέας Πιστοποίησης

Συστημάτων, Προϊόντων & Επαγγελματικών Προσόντων

 

Έδρα: Στ. Δραγούμη 6, 14561 Κηφισιά - Αθήνα

Τηλ/Φαξ.: 210 6233493-5 (εσωτ. 5) Κιν.: 6977188252

Ε-mail: info@dqshellas.gr

http://www.dqshellas.gr - www.dqscert.com