Αρχή Δραστηριότητες Συνέδρια 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη, 25-10-2006

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη, 25-10-2006

Συνδιοργανωτές:

1.ΤΕΕ

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Τόπος εκδήλωσης: Αλεξανδρούπολη