Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Οργάνωση σεμιναρίου του Τ.Ε.Ε. Θράκης "Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων στα τεχνικά έργα" για κατάρτιση συναδέλφων στην Ορεστιάδα

Οργάνωση σεμιναρίου του Τ.Ε.Ε. Θράκης "Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων στα τεχνικά έργα" για κατάρτιση συναδέλφων στην Ορεστιάδα

Ημερομηνία σύστασης: 12 Μαρτίου 2002

Τόπος υλοποίησης: Ορεστιάδα

Μέλη ομάδας:

Γαλόπουλος

Βαγιόκας

Χατζηιωάννου