Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Επεξεργασία πρότασης του Τ.Ε.Ε. Θράκης για ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα κοινωνία της πληροφορίας (Ηλεκτρονικό επιμελητήριο)

Επεξεργασία πρότασης του Τ.Ε.Ε. Θράκης για ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα κοινωνία της πληροφορίας (Ηλεκτρονικό επιμελητήριο)

Ημερομηνία σύστασης: 11 Ιουνίου 2003

Τόπος υλοποίησης: Κομοτηνή

Μέλη ομάδας:

Χουβαρδάς

Σγούρος

Κηπουρού