Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Διοργάνωση ημερίδας στην Ξάνθη "Ευρώπη 2000- Θράκη: Διασυνοριακές σχέσεις, μεταφορές, ανθρώπινοι και φυσικοί πόροι"

Διοργάνωση ημερίδας στην Ξάνθη "Ευρώπη 2000- Θράκη: Διασυνοριακές σχέσεις, μεταφορές, ανθρώπινοι και φυσικοί πόροι"

Ημερομηνία σύστασης: 25 Οκτωβρίου 1993

Τόπος υλοποίησης: Ξάνθη

Μέλη ομάδας:

Δέλκος

Τούρτα

Σαββανίδης