Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Διερεύνηση, αξιολόγηση και επεξεργασία συγκεντρωθέντων στοιχείων για τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες Θράκης

Διερεύνηση, αξιολόγηση και επεξεργασία συγκεντρωθέντων στοιχείων για τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες Θράκης

Ημερομηνία σύστασης: 19 Οκτωβρίου 1993

Τόπος υλοποίησης: Θράκη

Μέλη ομάδας:

Γρηγοριάδης

Κρυσταλλίδης