Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Αξιολόγηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου χρυσού του περάματος Ν. Έβρου (Μελέτη της Χρυσορυχεία Θράκης ΑΜΒΕ)

Αξιολόγηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου χρυσού του περάματος Ν. Έβρου (Μελέτη της Χρυσορυχεία Θράκης ΑΜΒΕ)

Ημερομηνία σύστασης: 16 Απριλίου 2003

Τόπος υλοποίησης: Πέραμα Έβρου

Μέλη ομάδας:

Τριανταφυλλίδης

Παρασκευόπουλος

Αρίκας

Χατζησπύρου